Zespół ds. Nauki

Zespół ds. Nauki – ZNN – jest jednostką organizacyjną powołaną do wykonywania zadań związanych z obsługą administracyjną działalności naukowej prowadzonej w Uczelni.