Likwidacje

Likwidacje środków trwałych i niskocennych składników majątku

Opublikowano: 14.02.2018

Za środki trwałe według Zarządzenia nr 65/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 22 grudnia 2017r. - uznaje się składniki majątku o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, o wartości początkowej powyżej 3.500 zł, z wyłączeniem sprzętu komputerowego, zaliczanego do środków trwałych bez względu na wartość nabycia lub koszt wytworzenia.

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, o wartości początkowej powyżej 3.500 zł.