Rektora

Nagrody Rektora PW

Opublikowano: 07.02.2018

Nagrody Rektora PW mogą być przyznawane wyłącznie za osiągnięcia uzyskane w związku z pracą w Politechnice Warszawskiej.

Nauczyciel akademicki może otrzymać nagrodę za wybitne osiągnięcia nie częściej niż raz na dwa lata w danej kategorii nagrody za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe.

Termin składnia wniosków: do 20 kwiecień 2020 roku do Zespołu ds. Nauki.

Nagroda Naukowa Politechniki Warszawskiej

Opublikowano: 08.02.2018

Rektor Politechniki Warszawskiej może przyznać specjalne nagrody indywidualne lub zespołowe, o nazwie Nagroda Naukowa Politechniki Warszawskiej.

Termin składnia wniosków: do 31 marca każdego roku do Zespołu ds. Nauki.