Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Opublikowano: 08.02.2018

Nagrody Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przyznaje się za:

  • znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej
  • znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej
  • znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej
  • znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej
  • całokształt dorobku

Terminy składania wniosków:

28 lutego 2020do Zespołu ds. Nauki,   

31 marca 2020do MNiSW.