Nagrody

31 marca 2020 r. - termin składania do MNiSW wniosków o nagrodę MNiSW.

31 marca 2020 r. - termin składania do Zespołu ds. Nauki wniosków o nagrodę Rektora PW.