Wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej

wyniki wyborów do RDN
źródło:MNiSW

W tegorocznych wyborach pierwszej kadencji Rady Doskonałości Naukowej wzięło udział niemal 63% uprawnionych do głosowania (spośród osób posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora). Głosowanie przeprowadzono odrębnie dla każdej z  dyscyplin. Osoba uprawniona do głosowania w ramach danej dyscypliny mogła oddać głos na maksymalnie trzech kandydatów. Po zakończeniu wyborów wyłoniono 141 członków Rady Doskonałości Naukowej, w której szeregach znajdą się następujące osoby zatrudnione w Politechnice Warszawskiej:

  • w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika:

Dr hab. inż. Mariusz Malinowski – Politechnika Warszawska

  • w dyscyplinie inżynieria chemiczna:

Prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga – Politechnika Warszawska

  • w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport:

Dr hab. inż. Dariusz Pyza – Politechnika Warszawska

  • w dyscyplinie inżynieria materiałowa:

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska – Politechnika Warszawska

  • w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka:

Prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski - Politechnika Warszawska

  • w dyscyplinie matematyka:

Prof. dr hab. Grzegorz Świątek – Politechnika Warszawska

Głównym zadaniem nowo powołanej Rady Doskonałości Naukowej będzie dbanie o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki oraz tytułu profesora, a w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów. Pierwsza kadencja Rady Doskonałości Naukowej rozpocznie się 1 czerwca 2019 roku.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/wyniki-wyborow-do-rady-doskonalosci-naukowej-juz-sa