Stypendia dla Wybitnych Młodych Naukowców 2019-II termin

książka, dyplom, biret
źródło:google

UWAGA! W 2019 roku MNiSW przewiduje możliwość złożenia wniosków o przyznanie stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców w dodatkowym terminie tj. od 1 grudnia do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Więcej informacji i szczegółowy tryb postępowania już wkrótce. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r