Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej

logo MNiSW
źródło: MNiSW

Podmiot, który złożył wniosek o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej w terminie określonym w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2018 r. o otwartym naborze wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej, tj. w terminie do dnia 13 czerwca 2018 r., może złożyć do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w terminie określonym w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 czerwca 2019 r. o naborze wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej:

  1. podanie o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej albo
  2. wniosek o wpisanie strategicznej infrastruktury na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 czerwca 2019 r. o naborze wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. 

W przypadku gdy wniosek o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej został złożony przez konsorcjum naukowe, podanie, o którym mowa w pkt 1, składa jeden podmiot, o którym mowa w art. 374 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który tworzył to konsorcjum, upoważniony przez pozostałe podmioty tworzące konsorcjum

Źródło:http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_07/d6a988c94e17aa3f132e24fa1cf3dde3.pdf

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_06/cdf71b93813af31d314d112a0d6cf8cb.p