Pierwsze regulaminy szkół doktorskich i nowe regulaminy studiów

książki
źródło:Google

Pierwsze regulaminy szkół doktorskich oraz regulaminy studiów na podstawie których rozpocznie się kształcenie w roku akademickim 2019/20, powinny zostać uchwalone w terminie, który umożliwi ich faktyczne wejście w życie 1 października 2019r.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) nakazujący uchwalenie  regulaminów szkół doktorskich  na 5 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego, wejdzie w życie 1 października 2019 roku, co w danym momencie wyraźnie wskazuje na brak podstaw do jego stosowania.

W takiej samej sytuacji jest uchwalanie regulaminów studiów. Zgodnie  z art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce to Senaty zostały zobligowane do uchwalenia nowych regulaminów studiów w czasie dowolnym, jednak nie później niż do dnia 1 października 2019 r., po uprzednim uzgodnieniu treści dokumentu z samorządem studenckim.

Źródło:https://konstytucjadlanauki.gov.pl/pierwsze-regulaminy-szkol-doktorskich-i-studiow-kiedy-maja-byc-uchwalone