POL-on 2.0 - instrukcje

OPI PIB
Źródło:opi.org.pl

W związku ze stopniowym wdrażaniem systemu POL-on 2.0 Ośrodek Przetwarzania informacji -Państwowy Instytut Badawczy udostępnił filmy instruktażowe o bieżących działaniach i zmianach w systemie POL-on. Wszystkie filmy instruktażowe znajdują się na kanale Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytuty Badawczego na You Tube w zakładce playlisty, co umożliwi pełny dostęp do wszystkich materiałów filmowych ze wskazanego zakresu tematycznego.

Źródło: OPI PIB