Konkursy

Grant rektorski dla kół naukowych

Opublikowano: 08.02.2018

Granty rektorskie dla kół naukowych wpisanych do rejestru uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej finansowane są z rezerwy Rektora.

Dla jednego koła naukowego przewidziany jest jeden grant.

Środki przyznane na grant rektorski mogą być wykorzystane tylko na dofinansowanie realizowanego grantu.

 

Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2020 roku do BIURA REKTORA.

Termin rozliczenia grantu: 31 grudnia danego roku.

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Opublikowano: 12.02.2018

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz.U. 2019 poz. 658), przyznawane są przez Ministra stypendia dla wybitnych młodych naukowców.