Zespół wdrażający i pełnomocnicy

Decyzją JM Rektora Politechniki Warszawskiej Pana prof. dr hab. inż. Jana Szmidta został powołany Zespół ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w składzie:

Przewodnicząca Zespołu:

dr Małgorzata Sidor-Rządkowska

Członkowie Zespołu:

1) prof. dr hab. inż. Roman Barlik

2) mgr Agnieszka Dymicka

3) dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska;

4) mgr inż. Maciej Kachniarz

5) mgr Grażyna Kosikowska

6) mgr Agata Kujawa

7) prof. dr hab. inż. Roman Z. Morawski;

8) dr hab. Sylwester Robak;

9) dr Aleksandra Wycisk.

Do współpracy z Zespołem, Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych wyznaczyli Pełnomocników ds. wdrożenia logo HR.

 

Pełnomocnicy ds. wdrożenia logo HR w Politechnice Warszawskiej

Wydział Imię i Nazwisko Pełnomocnika
Administracji dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska
Architektury mgr Agata Jaskółka
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku dr inż. Mariola Nowacka
Chemiczny dr hab. inż. Marek Gliński
Elektroniki i Technik Informacyjnych  mgr Grzegorz Mańko
Elektryczny dr hab. inż. Dariusz Baczyński, mgr Marzena Szafarowicz
Fizyki Martyna Galanciak
Geodezji i Kartografii mgr inż. Jakub Markiewicz
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inż. Środowiska dr inż. Jarosław Olszak
Inżynierii Chemicznej i Procesowej dr hab. inż. Andrzej Krasiński
Inżynierii Lądowej  dr inż. Tomasz Piotrowski
Inżynierii Materiałowej dr inż. Bartosz Michalski
Inżynierii Produkcji dr inż. Robert Biernacki
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku dr inż. Mariola Nowacka
Matematyki i Nauk Informacyjnych  prof. dr hab. Janina Kotus
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa  dr inż. Antoni Kopyt
Mechatroniki mgr Anna Poskrobko
Samochodów i Maszyn Roboczych mgr inż. Krzysztof Ćwik
Transportu dr hab. inż. Jarosław Korzeb
Zarządzania dr inż. Danuta Rojek